29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Visitation

Løven er godkendt som et socialpædagogisk opholdssted jf. § 66, stk. 1, nr. 5 SEL, efterværn §76 og midlertidigt botilbud til voksne jf. § 107 SEL.

Målgruppe er børn og unge med psykiske vanskeligheder samt psykisk sårbare børn og unge i alderen 10-25 år.

Forud for en visitering rettes der henvendelse enten skriftligt eller pr. telefon til dagligleder af opholdsstedet og fremlægger sagen. Efterfølgende vurderes der ud fra de samlede foreliggende oplysninger, hvorvidt Løven er det rette tilbud for barnet eller den unge. Det overvejes altid, hvorvidt barnets eller den unges problemstilling kan rummes i tilbuddet og i den eksisterende beboergruppe. Såfremt det vurderes, at Løven er det rette tilbud, inviteres sagsbehandler fra anbringende kommune, evt. forældre og barnet eller den unge på besøg.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked