Miljøterapi

Miljøterapi

Opholdsstedet Løven arbejder miljøterapeutisk, og mange af vores medarbejdere er uddannede miljøterapeuter.

Den miljøterapeutiske tilgang ses ved at vi indretter dagligdagsaktiviteter efter principper, hvor vi bedst muligt støtter de unge i at blive bedre til at klare sig selv og til at være sammen med andre mennesker. I miljøterapien trænes man også i daglige gøremål, så overgangen til at kunne mestre et selvstændigt liv, bliver lettere. Vi har sind på sinde, og derfor forholder vi os nysgerrigt til, hvordan vores unge har det, og hvad der ligger til grund for deres valg eller fravalg.

Hovedopgaven er at fremme mentalisering hos de unge.
Sekundæropgaven er at den daglige leder fremmer mentalisering og mentaliserende samspil hos de ansatte, ved systematisk at reflekterer over praksis – f.eks sig selv, relationer, struktur, rammer og regler, teori, værdier og planlagte samt ikkeplanlagte aktiviteter.

Målet er at fremme muligheder for læring, mestring og personligt ansvar. Vi har på vegne heraf psykologiske, sociale og pædagogiske ambitioner.

Miljøterapien er relationsbehandling. Vi bruger relationer til at hele relationsskader, gennem sunde samspil og positiv kontakt.

Mobilisering af sproget gøres gennem ord og fortællinger, som er en vigtig del i dette forhold.

Når først relationen er stærk og god, skabes der forudsætninger og rum for at dele følelsesmæssige virkeligheder og resonans som vi kan reflektere over.

Miljøterapien handler om at organisere eller tilrettelægge, således at der er mulighed for forandring og udvikling. Det gør vi via vores dagstruktur. Gennem vores dagstruktur arbejder vi altid ud fra klokkeslæt – denne ydre struktur, som vi skaber for de unge, vil være med til at mindske deres indre kaos.

Vi tror på, at vi ved hjælp af en særlig tilrettelagt struktur, kan få den unge til at fungere mere eller mindre hensigtsmæssigt i hverdagen. Dette ved at strukturere hverdagen nøje, gennem pædagogisk støtte og vejledning. Vi forsøger at skabe ro, forudsigelighed og tryghed for vores unge, hvilket mange af vores unge har et særlig stort behov for. Samtidig synliggøre vi den unges udfordringer samt ressourcer, således at vi målrettet kan arbejde ud fra disse.

For at skabe en forudsigelig hverdag for de unge, forklare vi og viser dem, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen og med hvem. Her vil det, for os, handle om at skabe tillid til den unge, for derigennem at vise dem, at vi er i stand til at udgøre deres sikre base.

Vores målgruppe kan have vanskeligt ved at omgås med andre mennesker på en hensigtsmæssig måde, hvorfor vi støtter de unge i deltagelsen i sociale samspil. Dette gøres, for at give den unge en god oplevelse af samspillet. Vi hjælper de unge med at regulere deres følelsesliv og skabe succesoplevelser, således at de udvikler deres selvværd. Vi vil gennem en anerkendende tilgang, bekræfte den unge i deres egen, unikke personlighed, og ydermere vise dem, at vi kan rumme deres adfærd og dermed ikke vender dem ryggen, når de bliver uhensigtsmæssige.

Vi påtager os ansvaret for relationen, hvilket vil sige, at det er os som voksne, der målrettet arbejder mod, – og besidder et ansvar for, at skabe en kontakt til den unge, der vil bære præg af velbehag, omsorg, respekt og forudsigelighed. Dette gør vi for at fremme og imødekomme etableringen af den unges trygge tilknytning til deres nærmeste omsorgspersoner på opholdsstedet for, at skabe de bedste udviklingsmuligheder for de unge.