Om Løven

Opholdsstedet Løven er et socialpædagogisk opholdssted for anbragte unge

Om Løven

Opholdsstedet Løven har eksisteret siden 2011.

Vi bor i en stor villa, i centrum af Holbæk, med kort afstand til Holbæk station, skoler, ungdomsklub, fritidsaktiviteter, samt gode handlemuligheder.

Løvens målgruppe er børn og unge med andet etnisk baggrund end dansk, som er psykisk sårbare – har psykiske vanskeligheder, eller er uledsagede flygtninge. 

Vi har på baggrund heraf opbygget en særlig specialviden i, hvordan man skaber succeser, broer og kontakt på tværs af sproglige og kulturelle forskelle. 

I huset har vi 2 afdelinger: 
Afdeling stuen – med i alt 5 pladser til børn og unge i alderen 10 – 15 år
Afdeling 1. sal – med i alt 5 pladser til unge og voksne i alderen 15 – 25 år

Der er 2 medarbejdere på arbejde i hver afdeling dagligt, og om natten har vi én vågen nattevagt.