Traumer og PTSD

Traumer og PTSD

Løven har særlig ekspertise i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund, som er belastede af traumerelaterede psykiatriske lidelser såsom PTSD, depression, udviklingstraumer og angsttilstande.
Løven er derfor særligt erfarne og kvalificerede til at arbejde med traumatiserede unge. 

Hvis et barn bliver udsat for en forfærdelig oplevelse, kan det lige som voksne blive traumatiseret. Det kan for eksempel være, at barnet har set en eller flere af deres nærmeste dø, som det er tilfældet med mange flygtningebørn. Det kan også være seksuelle overgreb eller vold i hjemmet. 

I Danmark er et traume defineret som en hændelse uden for normal menneskelig erfaring. Man skal være vidne til – eller direkte involveret i hændelsen, og den skal handle om faktisk eller indbildt potentielt død, eller alvorlig skade på sig selv eller andre. Ens egen reaktion skal være præget af intens frygt, hjælpeløshed eller forskrækkelse.

En indikator eller et symptom på at et barn har været ude for et traume kan være hvis barnet har problemer med – eller nægter at tale om, hvad der er sket under den traumatiske oplevelse. De kan ikke redegøre for hele hændelsen, fordi det er svært for hukommelsen at lagre meget voldsomme hændelser på en meningsfuld måde. De kan blive meget oprevede, når de ser voldsomme hændelser i nyheder eller på tv og film.

Andre tegn på at et barn har været udsat for et traume kan være, at de har problemer med at falde i søvn og sove igennem om natten, og har mange mareridt. De kan også have svært ved at koncentrere sig.
De kan også være på vagt konstant, og have en tendens til sammenfaren. Endelig kan nogle børn blive irritable og aggressive. Det skyldes, at de lettere føler sig truet end andre børn.

Det vi på Løven gør, er først at sørge for at give barnet tryghed og stabilitet med faste måltider, nok søvn og stabil kontakt til voksne. Det gør vi gennem vores dagstruktur og miljøterapeutiske tilgang. Derefter er det vigtigste, at vi ikke er bange for at snakke om oplevelserne.

Er der tale om flygtningebørn, kan der selvfølgelig være sproglige eller kulturelle forskelle, som gør det svært at snakke om på samme måde, som vi er vant til her i Danmark. Vi forklare barnet, hvorfor barnet reagerer, som det gør, når det har været udsat for noget slemt. Vi mener at det er vigtigt at udvise forståelse og empati, og vi sørger for, at barnet forstår, at for eksempel flashbacks og mareridt er en normal reaktion på oplevelserne og ikke et tegn på, at barnet er i fare.

På Løven arbejder vi med og omkring traumer ved at lytte til barnet eller den unge, når de åbner op, og taler om de ting som de oplever og mærker. I disse samtaler er vi nærværende, anerkendende og lyttende. Vi respekterer barnet eller den unges grænser og fortælling, og yder omsorg, forståelse og tillid. 

Vi kan hjælpe barnet med at tale om traumerne, såfremt de selv tager initiativ hertil – det kan blandt andet være på dansk, på engelsk eller gennem en tolk. Er det ikke muligt, tegner eller leger vi. 

På længere sigt snakker vi med barnet om oplevelserne på en sådan måde, at det ikke bliver overvældet af sine egne følelser. Vi går gradvist til værks, så det ikke bliver for voldsomt – vi kan risikerer at re-traumatiserer barnet, hvilket vi er yderst opmærksomme på. Derfor går vi ind i samtalen med et forsigtighedsprincip og med øje for at gennemfører og afslutte samtalen hensigtsmæssigt.

I de fleste tilfælde er barnets reaktioner normale reaktioner på unormale hændelser. Barnet kan hjælpes, gennem vores arbejder med det. Vi viser at vi forstår, at det er en ubehagelig oplevelse. Vi giver barnet håb gennem vores positive forventninger, og tro på at det vil blive bedre. Man kan sagtens opleve et traume, komme igennem og ikke blive så påvirket af det, i det lange løb. Det sker heldigvis for de fleste.

Professionelle og kun uddannede pædagoger med
vejledning fra en psykolog
kan stille og roligt udsætte barnet for
traumepåmindere. Derfor arbejder vi på Løven ikke med at dykke ned i konkrete traumer, da dette kræver specialiserede psykologiske -, psykiatriske – eller andre specialiserede kompetencer indenfor traumebehandling. 
Vi har dog gode erfaringer i vores samarbejde med tilbud som eksempelvis OASIS. 

På Løven har vi ansat en psykolog med ekspertiseområder indenfor traumebehandling, behandling af mareridt og søvnproblemer, behandling af angst og depression samt behandling af mennesker med en anden kulturel baggrund end dansk. Vi tilbyder alle unge ugentlige samtaler med vores psykolog. Bemærk at denne ydelse er en inkluderet del af taksten. 

Herudover har vi altid en vågen nattevagt i huset, som står klar til at hjælpe de, som har vanskeligt ved at finde ro om natten. 

Traumer og PTSD

Løven har særlig ekspertise i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund, som er belastede af traumerelaterede psykiatriske lidelser såsom PTSD, depression, udviklingstraumer og angsttilstande.
Løven er derfor særligt erfarne og kvalificerede til at arbejde med traumatiserede unge. 

Hvis et barn bliver udsat for en forfærdelig oplevelse, kan det lige som voksne blive traumatiseret. Det kan for eksempel være, at barnet har set en eller flere af deres nærmeste dø, som det er tilfældet med mange flygtningebørn. Det kan også være seksuelle overgreb eller vold i hjemmet. 

I Danmark er et traume defineret som en hændelse uden for normal menneskelig erfaring. Man skal være vidne til – eller direkte involveret i hændelsen, og den skal handle om faktisk eller indbildt potentielt død, eller alvorlig skade på sig selv eller andre. Ens egen reaktion skal være præget af intens frygt, hjælpeløshed eller forskrækkelse.

En indikator eller et symptom på at et barn har været ude for et traume kan være hvis barnet har problemer med – eller nægter at tale om, hvad der er sket under den traumatiske oplevelse. De kan ikke redegøre for hele hændelsen, fordi det er svært for hukommelsen at lagre meget voldsomme hændelser på en meningsfuld måde. De kan blive meget oprevede, når de ser voldsomme hændelser i nyheder eller på tv og film.

Andre tegn på at et barn har været udsat for et traume kan være, at de har problemer med at falde i søvn og sove igennem om natten, og har mange mareridt. De kan også have svært ved at koncentrere sig.
De kan også være på vagt konstant, og have en tendens til sammenfaren. Endelig kan nogle børn blive irritable og aggressive. Det skyldes, at de lettere føler sig truet end andre børn.

Det vi på Løven gør, er først at sørge for at give barnet tryghed og stabilitet med faste måltider, nok søvn og stabil kontakt til voksne. Det gør vi gennem vores dagstruktur og miljøterapeutiske tilgang. Derefter er det vigtigste, at vi ikke er bange for at snakke om oplevelserne.

Er der tale om flygtningebørn, kan der selvfølgelig være sproglige eller kulturelle forskelle, som gør det svært at snakke om på samme måde, som vi er vant til her i Danmark. Vi forklare barnet, hvorfor barnet reagerer, som det gør, når det har været udsat for noget slemt. Vi mener at det er vigtigt at udvise forståelse og empati, og vi sørger for, at barnet forstår, at for eksempel flashbacks og mareridt er en normal reaktion på oplevelserne og ikke et tegn på, at barnet er i fare.

På Løven arbejder vi med og omkring traumer ved at lytte til barnet eller den unge, når de åbner op, og taler om de ting som de oplever og mærker. I disse samtaler er vi nærværende, anerkendende og lyttende. Vi respekterer barnet eller den unges grænser og fortælling, og yder omsorg, forståelse og tillid. 

Vi kan hjælpe barnet med at tale om traumerne, såfremt de selv tager initiativ hertil – det kan blandt andet være på dansk, på engelsk eller gennem en tolk. Er det ikke muligt, tegner eller leger vi.

På længere sigt snakker vi med barnet om oplevelserne på en sådan måde, at det ikke bliver overvældet af sine egne følelser. Vi går gradvist til værks, så det ikke bliver for voldsomt – vi kan risikerer at re-traumatiserer barnet, hvilket vi er yderst opmærksomme på. Derfor går vi ind i samtalen med et forsigtighedsprincip og med øje for at gennemfører og afslutte samtalen hensigtsmæssigt.

I de fleste tilfælde er barnets reaktioner normale reaktioner på unormale hændelser. Barnet kan hjælpes, gennem vores arbejder med det. Vi viser at vi forstår, at det er en ubehagelig oplevelse. Vi giver barnet håb gennem vores positive forventninger, og tro på at det vil blive bedre. Man kan sagtens opleve et traume, komme igennem og ikke blive så påvirket af det, i det lange løb. Det sker heldigvis for de fleste.

Professionelle og kun uddannede pædagoger med
vejledning fra en psykolog
kan stille og roligt udsætte barnet for
traumepåmindere. Derfor arbejder vi på Løven ikke med at dykke ned i konkrete traumer, da dette kræver specialiserede psykologiske -, psykiatriske – eller andre specialiserede kompetencer indenfor traumebehandling. 
Vi har dog gode erfaringer i vores samarbejde med tilbud som eksempelvis OASIS. 

På Løven har vi ansat en psykolog med ekspertiseområder indenfor traumebehandling, behandling af mareridt og søvnproblemer, behandling af angst og depression samt behandling af mennesker med en anden kulturel baggrund end dansk. Vi tilbyder alle unge ugentlige samtaler med vores psykolog. Bemærk at denne ydelse er en inkluderet del af taksten. 

Herudover har vi altid en vågen nattevagt i huset, som står klar til at hjælpe de, som har vanskeligt ved at finde ro om natten.