29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Opholdsstedet

Løven

Løvens målgruppe er børn og unge med psykiske vanskeligheder samt psykisk sårbare børn og unge.

Vi er specialister i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. På Løven har vi mange år arbejdet med uledsagede flygtningebørn- og unge. Vi har derfor opbygget en særlig specialistviden i, hvordan man skaber successer, broer og kontakt på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Vi er godkendt af Social Tilsyn Hovedstaden til at modtage 10 børn og unge i alderen 10-26 år.

Målgruppe

Børn og unge med psykiske vanskeligheder eller som er psykisk sårbare i alderen 10-26 år.

Løven er godkendt som et socialpædagogisk opholdssted jf §66 SEL og §107 SEL

Vores mission og mål er

  • At udrede/afdække barnet eller den unge med henblik på, at opstille optimale pædagogiske rammer og iværksætte relevante behandlingsmæssige tiltag
  • At vinde de unges tillid, skabe relationer og stabilisering
  • At de unge oplever Løven som deres hjem
  • At skole, uddannelse eller anden beskæftigelse prioriteres højt
  • At introducere de unge til det danske samfund, -kultur, værdier og normer
  • At forberede de unge til et selvstændigt voksenliv, hvor de så vidt muligt skal kunne klare sig på egen hånd.

 

Hvem vi er

Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i.

STROF-modellen

På Løven har vi videreudviklet og implementeret STROF-modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustafsson.

Målgruppe & metode

Unge med psykiske vanskeligheder samt psykisk sårbare unge. På Løven er vi særligt erfarne og kvalificerede til at arbejde med traumatiserede unge.

Screening, udviklingsplaner & resultatmålinger

Når den unge har boet på Løven i 3 måneder, udarbejdes der en grundig og helhedsorienteret screening.

Mere info

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i.

· Hvert enkelt ung er et unikt menneske, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og støtte der er afgørende for personlig udfoldelse og udvikling

· Vi behandler for vores unge ens, fordi vi behandler dem forskelligt i forhold til deres individuelle behov.

· At hvert ung har ret til kontinuitet og stabilitet i sit liv, da dette er afgørende for et værdigt og trygt liv

· Vi lægger vægt på at demokrati og medbestemmelse er en integreret del af dagligdagen.

· Vi lægger vægt på at styrke de unges selvværd som byggestenen for såvel emotionel, social og faglig udvikling.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked