Vi er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har 2 afdelinger med plads til i alt 10 unge, i alderen 10-25 år, som er psykisk sårbare – har psykiske vanskeligheder, og/eller er uledsagede flygtninge.

HVEM VI ER

Opholdsstedet Løven arbejder ud fra miljøterapeutiske principper.

Miljøterapi

Læs mere om de miljøterapeutiske principper vi arbejder ud fra.

Kulturforståelse

Læs mere om vores viden og tilgang i arbejdet med kulturforståelse og integration.

Målgruppe

Læs mere om vores kerneopgave, i arbejdet med målgruppen.

Tilsynsrapport

Læs vores seneste tilsynsrapport.

Værdigrundlag

Læs mere om det værdigrundlag, som vi til dagligt tager afsæt i.

Dagligdagen

Læs mere om vores hverdag og se hvordan en typisk dag ser ud på Løven.

Vores personale

Vi vægter diversitet i personalegruppen højt, og i arbejdet med målgruppen finder vi det særligt relevant, at personalegruppen afspejler og repræsentere forskellig kulturel, faglig og menneskelig baggrund.

Løvens medarbejdere har relevante kompetencer, kurser og/eller uddannelser, og vi prioriterer opkvalificering og psykoedukation til vores medarbejdere, højt. 

Mange af Løvens medarbejdere er uddannede miljøterapeuter, hvilket er med til at understøtte det fælles sprog vi benytter os af, i den miljøterapeutiske tilgang.

Forstander

Erdogan Aslan

Daglig leder

Esma Gür

Administrativ leder

Osman Aslan

Pædagogmedhjælper

Hamza Al baldawi
Nattevagt

Pædagogisk assistent og Miljøterapeut

Tahir Abazibra
1. sal

Pædagog og miljøterapeut

Anastasia Sukonnik
1. sal

Pædagog

Esma Gür
Stuen

Pædagog

Jaymie Schmidt
Stuen

Pædagogisk assistent og miljøterapeut

Sami Mostafa
Stuen

Lærer og miljøterapeut

Charlotte Arildsen
Stuen

Pædagog

Marianne Engel
1. sal

Psykolog

Ida Sophie Poschmann