60 55 70 22 info@loeven-ung.dk

Opholdsstedet

Løven

Opholdsstedet Løven i Holbæk har eksisteret siden 2011. Vi er specialiseret i pædagogisk behandlingsarbejde og integration af uledsagede flygtningebørn- og unge. Vi er godkendt af Social Tilsyn Frederiksberg til at modtage 12 børn/unge mellem 12-23 år, med og uden opholdstilladelse.

Målgruppe

Uledsagede flygtninge -børn og unge fra 12 til 23 år med og uden opholdstilladelse. Løven er godkendt som et socialpædagogisk opholdssted jf. § 66 SEL og midlertidigt botilbud til voksne jf. § 107 SEL.

Ledige pladser

pladser i alt

Hvem vi er

Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i.

STROF-modellen

På Løven har vi implementeret denne model -og i vores daglige praksis afspejles den i bl.a.: Struktur, Ritualer, Organiseret leg og Forældresamarbejde

Traume og PTSD

Hos flygtninge vil der typisk være tale om oplevelser fra slagmarken, etnisk udrensning, arrestation, fængsling, ophold i koncentrationslejr og tortur, vold, og voldtægt, som udløser meget svære traumer.

Skole

Vi søger at iværksætte skolegang så hurtig som muligt -og vi melder klart ud til vores børn/unge, at skolegang er en forudsætning for at bo på Løven.

Mere info

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i.

· Hvert enkelt barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse og udvikling

· Vi behandler for vores børn7unge end, fordi vi behandler dem forskelligt ifh.t. deres individuelle behov.

· At hvert barn og ung har ret til kontinuitet og stabilitet i sit liv, da dette er afgørende for et værdigt og trygt liv

· Vi lægger vægt på at demokrati og medbestemmelse er en integreret del af dagligdagen.

· Vi lægger vægt på at styrke de unges selvværd som byggestenen for såvel emotionel, social og faglig udvikling.

Opholdssted Løven

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ialt 12 pladser til børn-unge i alderen 12 - 23 år. De 2 af pladserne er mhb på  §107 anbringelser i efterværn.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

 

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

60 55 70 22

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked