Metode og tilgang

Metode og tilgang

Vi er eklektikere hvilket betyder at vi gør brug af forskellige metoder i vores arbejde, som tager udgangspunkt i en individuel vurdering af, hvad den unge profiterer bedst af.  
Med andre ord betyder det at vi ikke udelukkende arbejder ud fra én metode, men i stedet anvender forskellige metoder alt efter hvad, der vurderes som værende den bedste metode for hvert enkelt ung.  

Vi arbejder dog gennemgående med et primært afsæt i miljøterapien, hvilket vores dagstruktur og vores pædagogiske tilgang afspejler. 

Vi arbejder med følgende 3 pædagogiske metoder:  

• Miljøterapi er en relations-behandlende tilgang som har til formål at fremme mentalisering hos den unge, og derved bidrage til at fremme affektregulering og reducerer symptomer og dysfunktionel adfærd. Tilgangen fremmer også muligheder for læring, mestring og personligt ansvar, særligt gennem sociale samspil, de fysiske rammer og miljøet. Miljøterapiens struktur og rammer danner et favnende fundament for relationerne. 

• Kognitiv terapi, som anvendes i behandlende samtaler (udviklingssamtaler) med den unge.  

• STROF-modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustafsson på baggrund af hans arbejde i flygtningelejre rundt omkring i verden. STROF-modellen er nyttig at have for øje, når man arbejder med traumatiserede børn og unge, da den understøtter og sikre en struktureret og overskuelig hverdag for de unge. 

 

Vi arbejder ud fra følgende 3 pædagogiske tilgange:  

• Mentaliserende tilgang omhandler at kunne forstå egne og andres mentale tilstande. Det indebærer, at man er i stand til at reflektere over hvilke tanker, følelser, mål og behov, der ligger til grund for en bestemt adfærd. Desuden indbefatter det at kunne se selv udefra og have blik for, hvordan andre ser på én. Mentaliserende omgivelser øger de unges evne til at mentalisere.  

• Relationspædagogisk tilgang betyder at vi viser interesse og omsorg for den unge og giver den unge tryghed og sikkerhed, så der er større chance for, at den unge har mod på at prøve og lære nyt. En god relation til den unge øger således den unges evne til at lære nye ting. Relationer er afgørende for de unges udvikling. 

• Anerkendende tilgang omhandler at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser: At konstruktiv og positiv opmærksomhed øger den unges selvværd og giver dem mere mod på nye udfordringer.