Kulturforståelse

Kulturforståelse

Løven har særlig ekspertise i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund, som er belastede af traumerelaterede psykiatriske lidelser såsom PTSD, depression, udviklingstraumer og angsttilstande.
Løven er derfor særligt erfarne og kvalificerede til at arbejde med traumatiserede unge. 

Vores miljø, relationsarbejde, viden og supervision bakker op om, at vi både kan skabe den helt nødvendige følelse af genvunden sikkerhed og skabe motivation for udvikling, som er en forudsætning for, at man klarer sig godt fremover.

For denne målgruppe ses det ofte, at den kulturelle forståelsesramme kan influere på forståelsen og behandlingen af lidelsen. Vi har derfor specialiseret os i socialpædagogisk behandlings- og udviklingsorienteret arbejde på tværs af kulturer.

Vi har stor erfaring i arbejdet med flygtninge traumatiserede med PTSD. Det interkulturelle arbejde kræver kulturforståelse og særlige opmærksomheder, f.eks. i forhold til sygdomsforståelse, fordi måden vi udtrykker og oplever lidelse på, afhænger af den kultur vi er formet af. I vores tilgang til de unge forholder vi os derfor altid til: hvad i denne problemstilling kan være kulturelt betinget, hvad er alment menneskeligt og hvad er unikt for denne person.