Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel

Vi bestræber os på at gøre Løven så familielignende som muligt, og at Løven skal være et trygt og rart sted at bo. Vores hus er indrettet ’hjemligt’ og opdelt i afdelinger på hver sin etage. En gruppe for de 10-15 årige, og en gruppe for de 15-25 årige.

Vi har succes med fastholdelsen af et multikulturelt miljø, med højt til loftet, hvor der tages hensyn til individet i et mangfoldigt fællesskab. 

Den enkelte inddrages i hverdagen efter formåen og behov. Vi er optaget af de unges trivsel og udvikling -fysisk som psykisk. Vi er ansvarlige for en sund og varieret kost, og inddrager derfor også i unge i udarbejdelsen af madplan, samt dagens hovedmåltider. 

Vi er bevidste om sammenhængen mellem fysisk og psykisk trivsel, hvorfor vi har fokus på daglig fysisk aktivitet, tilpasset den enkelte. Ydermere motiverer vi de unge til at til at deltage aktivt i psykologforløb og i kontakten til psykiatrien, samt egen læge – en tilgang der understøtter den unges ve og vel, samt den enkeltes ansvarstagen i eget liv. 

Vores pædagogiske tilgang og omgangstone er præget af respekt og anerkendelse af vores beboere og deres personlighed, kultur, religion og forskellige baggrunde, livshistorier og særlige udfordringer.

Vi sikre en høj grad af indflydelse på eget liv og hverdag, ifh.t dét at bo på opholdssted sammen med andre unge. Den unge er altid inddraget i udarbejdelsen af deres individuelle ugeplan og opsatte udviklingsmål samt evaluering/opfølgning af disse i de fastlagte udviklingssamtaler.

Vores pædagogiske tilgang og metodevalg i konfliktsituationer forebygger brugen af magtanvendelser, hvorfor disse forekommer yderst sjældent.

Vi har gennem uddannelsesforløb arbejdet med forebyggelse og opsporing ifh.t vold og seksuelle overgreb og har udarbejdet beredskabsplaner ifh.t disse.

Vi har etableret et velfungerende samarbejder med bla. Distriktspsykiatrien, TOP (Tidlig Opsporing af Psykoser), Bakkehuset (den tværsektorielle enhed -B&U-psykiatrien), samt Sex og Samfund. 

Sundhed og trivsel

Vi bestræber os på at gøre Løven så familielignende som muligt, og at Løven skal være et trygt og rart sted at bo. Vores hus er indrettet ’hjemligt’ og opdelt i afdelinger på hver sin etage. En gruppe for de 10-15 årige, og en gruppe for de 15-25 årige.

Vi har succes med fastholdelsen af et multikulturelt miljø, med højt til loftet, hvor der tages hensyn til individet i et mangfoldigt fællesskab. 

Den enkelte inddrages i hverdagen efter formåen og behov. Vi er optaget af de unges trivsel og udvikling -fysisk som psykisk. Vi er ansvarlige for en sund og varieret kost, og inddrager derfor også i unge i udarbejdelsen af madplan, samt dagens hovedmåltider. 

Vi er bevidste om sammenhængen mellem fysisk og psykisk trivsel, hvorfor vi har fokus på daglig fysisk aktivitet, tilpasset den enkelte. Ydermere motiverer vi de unge til at til at deltage aktivt i psykologforløb og i kontakten til psykiatrien, samt egen læge – en tilgang der understøtter den unges ve og vel, samt den enkeltes ansvarstagen i eget liv. 

Vores pædagogiske tilgang og omgangstone er præget af respekt og anerkendelse af vores beboere og deres personlighed, kultur, religion og forskellige baggrunde, livshistorier og særlige udfordringer.

Vi sikre en høj grad af indflydelse på eget liv og hverdag, ifh.t dét at bo på opholdssted sammen med andre unge. Den unge er altid inddraget i udarbejdelsen af deres individuelle ugeplan og opsatte udviklingsmål samt evaluering/opfølgning af disse i de fastlagte udviklingssamtaler.

Vores pædagogiske tilgang og metodevalg i konfliktsituationer forebygger brugen af magtanvendelser, hvorfor disse forekommer yderst sjældent.

Vi har gennem uddannelsesforløb arbejdet med forebyggelse og opsporing ifh.t vold og seksuelle overgreb og har udarbejdet beredskabsplaner ifh.t disse.

Vi har etableret et velfungerende samarbejder med bla. Distriktspsykiatrien, TOP (Tidlig Opsporing af Psykoser), Bakkehuset (den tværsektorielle enhed -B&U-psykiatrien), samt Sex og Samfund.