Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse

De unge på Løven bliver støttet til at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 

Med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og aktuelle livssituation, iværksættes der hurtigst muligt skolegang eller anden relevant beskæftigelse for den unge. Dette ud fra overbevisningen om, at uddannelse og beskæftigelse er væsentligt for personlig trivsel, en vellykket fremtid og inklusion i det danske samfundsliv.  

Den unges skolegang og læring bliver understøttet i form af vores tilbud om daglig lektiehjælp. Den unge vil således blive støttet til at opnå de forudsætninger, der er mulige, for at blive i stand til at leve et så selvstændigt voksenliv som muligt i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Vi er kendt for at Løvens unge alle er tilmeldt et uddannelses, eller beskæftigelsestilbud, hvilket de mestre med et rigtig flot fremmøde. På baggrund heraf har vi en kultur og en tilgang på stedet, som støtter de unge i at fremmøde kontinuerligt og stabilt i deres dagtilbud. Vi oplever at netop denne har en positiv effekt på opholdsstedets nye unges motivation for, også at starte i et uddannelses – eller beskæftigelsestilbud. 

Vi har et godt samarbejde med PPR, dagbehandlingsskolerne samt de almene skoler i kommunen, hvilket vi værner om, da vi mener at et godt tværprofessionelt samarbejde har en positiv betydning for den unges motivation og trivsel. 

 

Uddannelse og beskæftigelse

De unge på Løven bliver støttet til at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 

Med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og aktuelle livssituation, iværksættes der hurtigst muligt skolegang eller anden relevant beskæftigelse for den unge. Dette ud fra overbevisningen om, at uddannelse og beskæftigelse er væsentligt for personlig trivsel, en vellykket fremtid og inklusion i det danske samfundsliv.  

Den unges skolegang og læring bliver understøttet i form af vores tilbud om daglig lektiehjælp. Den unge vil således blive støttet til at opnå de forudsætninger, der er mulige, for at blive i stand til at leve et så selvstændigt voksenliv som muligt i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Vi er kendt for at Løvens unge alle er tilmeldt et uddannelses, eller beskæftigelsestilbud, hvilket de mestre med et rigtig flot fremmøde. På baggrund heraf har vi en kultur og en tilgang på stedet, som støtter de unge i at fremmøde kontinuerligt og stabilt i deres dagtilbud. Vi oplever at netop denne har en positiv effekt på opholdsstedets nye unges motivation for, også at starte i et uddannelses – eller beskæftigelsestilbud. 

Vi har et godt samarbejde med PPR, dagbehandlingsskolerne samt de almene skoler i kommunen, hvilket vi værner om, da vi mener at et godt tværprofessionelt samarbejde har en positiv betydning for den unges motivation og trivsel. 

”Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Løven i høj grad støtter de unge i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse”. ”Socialtilsynet ligger navnlig vægt på, at tilbuddet i vid udstrækning formår at motivere de unge til at passe deres skolegang, og at tilbuddet bl.a. understøtter de unges skolegang og læring ved at stille lektiehjælp til rådighed på daglig basis.”
Citat fra Tilsynsrapport august 2019.