Selvstændighed og relationer

Selvstændighed og relationer

Målet for enhver anbringelse er at klæde den unge på, til at kunne tage vare på sig selv og mestre livet, på egen hånd. Vi arbejder derfor målrettet og kontinuerligt mod, at forberede den unge på voksenlivet. 

Vi fokuserer på at styrke og udvikle den unges sociale kompetencer og selvstændighed bl.a. gennem deltagelse i de daglige gøremål og huslige pligter. Vi opfordre også vores unge til at tilmelde sig en fritidsaktivitet, et fritidsjob, eller en praktik, med henblik på at den unge får skabt et netværk uden for opholdsstedet, får kendskab til arbejdsmarkedet og/eller øver sig i at indgå i forskellige sociale kontekster og dermed får forudsætninger for at skabe relationer til andre jævnaldrende. 

Løven har opbygget et godt netværk og kendskab til det lokale forenings- og erhvervsliv, hvilket gør Løven i stand til at involvere den unge i lokalsamfundet.

For at forberede de unge til et selvstændigt voksenliv, hvor de så vidt muligt skal kunne klare sig på egen hånd, inddrages alle beboere i de daglige praktiske gøremål, som er knyttet til et “hjem” fx. indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask mv. (ADL)

Vi hjælper den unge med at strukturer deres hverdag via individuelle ugeskemaer. Det er et redskab, som vi oplever, giver den unge god mulighed for i langt højere grad at navigerer selvstændigt, med støtte. 

Vi går op i at den unge bevare og styrker kontakten og relationerne til familie og det evt. eksisterende netværk. Vi støtter også ifh.t at opbygge nye relationer, så den unge også får et netværk udenfor Løven.

Hver ung får tildelt en primær- og en sekundær pædagog. Vi sikrer alene-tid med sin primær pædagog bl.a. ved hjælp af fastlagte samtaler. I disse samtaler vil der være fokus på trivsel, nærvær, kontakt, samt fokus på udviklingsplanen. I samtalerne evaluerer og arbejdes der også med den unges selvforståelse i forhold til de ressourcer og udfordringer, den unge har med sig i sin bagage.