29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Målgruppe

& metode

Løvens overordnede målgruppe er:

  • Børn og unge med psykiske vanskeligheder samt
  • psykisk sårbare børn og unge.

 

Vi er specialister i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

På Løven har vi mange år arbejdet med uledsagede flygtningebørn- og unge.

Vi har derfor opbygget en særlig specialistviden i, hvordan man skaber succeser, broer og kontakt på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Traumatiserede børn og unge

På Løven er vi særligt erfarne og kvalificerede til at arbejde med traumatiserede børn og unge. 

Vores miljø, relationsarbejde, viden og supervision bakker op om, at vi både kan skabe den helt nødvendige følelse af genvunden sikkerhed OG vi kan skabe motivation for udvikling, som er en forudsætning for, at man klarer sig godt fremover.

Det kan være børn og unge med

  • symptomer på PTSD
  • Unge med andre former for traumer; evt. som følge af overgreb og/eller anden vold
  • Sekundært traumatiserede unge fra hjem, hvor nærtstående personer lider af PTSD
  • Unge med udviklingstraumer på baggrund af traumatiserende opvækstvilkår
  • Unge med diagnoser

For denne målgruppe ses det ofte, at den kulturelle forståelsesramme kan influere på forståelsen og behandlingen af lidelsen. Vi har derfor gennem de sidste 10 år specialiseret os i socialpædagogisk behandlingsarbejde på tværs af kulturer. Vi har stor erfaring i arbejdet med flygtninge traumatiserede med PTSD. Det interkulturelle arbejde kræver kulturforståelse og særlige opmærksomheder, fx i forhold til sygdomsforståelse fordi måden vi udtrykker og oplever lidelse på, afhænger af den kultur vi er formet af. I vores tilgang til de unge forholder vi os derfor altid til: hvad i denne problemstilling kan være kulturelt betinget, hvad er alment menneskeligt og hvad er unikt for denne person.

Vi arbejder ud fra en relations- og inklusionstilgang, hvor omsorg og motivation er væsentlige redskaber. Den faglige metode tager afsæt i STROF-modellen, som understøtter/sikre en struktureret og overskuelig hverdag for de unge.

Ved Center for Miljøterapi har vi iværksat et opkvalificerende uddannelsesforløb for at kunne sætte vores eksisterende struktur ind i den miljøterapeutiske ramme. Dette ses ved at vi indretter de dagligdags aktiviteter efter principper, hvor vi bedst muligt støtter de unge i at blive bedre til at klare sig selv og til at være sammen med andre mennesker. I miljøterapien trænes man også i daglige gøremål, så overgangen til at kunne klare sig selv, bliver lettere.

Vi modtager ikke;

  • Børn og unge med et massivt misbrug af stoffer (misbruget skal ikke være den væsentligste problematik).
  • Børn og unge med indgribende fysisk handicap

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked