29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Uddannelse

& beskæftigelse

Vores beboer bliver støttet til at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og aktuelle livssituation, iværksættes der hurtigst muligt skolegang eller anden relevant beskæftigelse for den unge. Dette ud fra overbevisningen om, at uddannelse og beskæftigelse er væsentligt for personlig trivsel, en vellykket fremtid og inklusion i det danske samfundsliv.  Den unges skolegang og læring bliver understøttet i form af vores tilbud om daglig lektiehjælp. Den unge vil således blive støttet til at opnå de forudsætninger, der er mulige, for at blive i stand til at leve et så selvstændigt voksenliv som muligt i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Løven har et godt lokalkendskab og støtter gerne den unge i at finde praktikplads, fritidsjob eller anden form for beskæftigelse.

”Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Løven i høj grad støtter de unge i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse”. ”Socialtilsynet ligger navnlig vægt på, at tilbuddet i vid udstrækning formår at motivere de unge til at passe deres skolegang, og at tilbuddet bl.a. understøtter de unges skolegang og læring ved at stille lektiehjælp til rådighed på daglig basis.”  Citat fra Tilsynsrapport august 2019.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked