29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Traumer og PTSD

Traumer:

Traumer kan i høj grad påvirke og invadere hverdagen. Dette kan være meget belastende og kan til tider føles uudholdeligt. Det kan føles som et tvingende behov at opnå bedring samt at få smerten og de indtrængende erindringer til at stoppe.

Tidligere har behandling af traumer været støttende i fornemmelsen af at behandlingen skulle foregå hurtig. Man troede tidligere at folk bare havde behov for at tale om traumet og på den måde, gennem gentagelser, bearbejde traumet. Der er nu en udbredt erkendelse af at dette på ingen måder er tilstrækkeligt.

For mange mennesker kan det at tale om traumet virke meget overvældende -og nogle gange i en sådan grad, at det kan være skadeligt > retraumatiserende.

Der findes desværre ikke nogen ”nem løsning” når det kommer til behandling af PTSD og traumer. Der findes ikke én speciel terapiform, som alle kan pege på og sige: ”det er den der virker”. Behandling af PTSD er meget individuel alt efter traumatiseringsgraden, årsagen til PTSD, den enkelte PTSD-ramtes sociale og familiemæssige forhold, den enkeltes psykiske habitus/tilstand og mange andre forhold. Som regel vil en blanding af forskellige behandlinger være det mest virksomme.

Behandling og tiltag bør bero på en holistisk tilgang til den unge og være tværfaglig.

Vi oplever ofte at vores unge har mistet tillid til andre mennesker. Ofte har de selv været udsat for eller været vidner til umenneskelig behandling, som de har været handlingslammede over for. Dette gør, at de typisk isolere sig fra andre mennesker. Derfor bygger al behandling og rehabilitering på først at opnå kontakt og opbygge tillid. Når det er opnået (i den første ”landingsfase 3-6 mdr.) kan en egentlig behandling påbegyndes. Ofte har de unge oplevet mange skift i sin tilværelse, i sin identitet og mistet tilliden til myndigheder. Derfor vil vejen mod stabilisering/ rehabilitering være at genetablere tilliden til de forskellige instanser, den enkelte er i kontakt med.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked