29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Sundhed

& Trivsel

 

Vi bestræber os på at gøre Løven så familielignende som muligt, og at Løven skal være et trygt og rart sted at bo. Vores hus er indrettet ’hjemligt’ og opdelt i 2 familiegrupper på hver sin afdeling. En gruppe for de 10-15 årige, og en gruppe for de 15-25 årige.

Den enkelte inddrages i hverdagen efter formåen og behov. Vi er optaget af de unges trivsel og udvikling -fysisk som psykisk. Vi er ansvarlige for en sund og varieret kost -og arbejder således ofte med deres ’dårlige kostvaner’. Vi er bevidste om sammenhængen mellem fysisk og psykisk trivsel, hvorfor vi har fokus på daglig fysisk aktivitet, tilpasset den enkelte.

Vores pædagogiske tilgang og omgangstone er præget af respekt og anerkendelse af vores beboere og deres personlighed, kultur, religion og forskellige baggrunde, livshistorier og særlige udfordringer.

Vi sikre høj grad af indflydelse på eget liv og hverdag, ifh.t dét at bo på opholdssted sammen med andre unge. Den unge er altid inddraget i udarbejdelsen af deres individuelle ugeplan og opsatte udviklingsmål samt evaluering/opfølgning af disse i de fastlagte udviklingssamtaler.

Vores pædagogiske tilgang og behandling af konflikter forebygger brugen af magtanvendelser, hvorfor det forekommer ganske sjældent.

Vi har gennem uddannelsesforløb arbejdet med forebyggelse og opsporing ifh.t vold og seksuelle overgreb og har udarbejdet beredskabsplaner ifh.t disse.

Vi har etableret et velfungerende samarbejder med bla. Distriktspsykiatrien, TOP (Tidlig Opsporing af Psykoser), Bakkehuset (den tværsektorielle enhed -B&U-psykiatrien).

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked