29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Selvstændighed

& Relationer

Målet for alle beboer på Løven er, at de bliver forberedt til et voksenliv, hvor de så vidt som muligt skal kunne klare sig på egen hånd, eventuelt med støtte.

På Løven fokuserer vi derfor på at styrke og udvikle den unges sociale kompetencer og selvstændighed bl.a. gennem at deltage i de daglige gøremål på Løven, fritidsaktiviteter, fritidsjob, praktikpladser m.m. i lokalsamfundet. Med det formål at opbygge kompetencer, som vil gøre den unge i stand til på sigt at kunne leve et så selvstændigt voksenliv som muligt. Løven har opbygget et godt netværk og kendskab til det lokale forenings- og erhvervsliv, hvilket gør Løven i stand til at involvere den unge i lokalsamfundet.

For at forberede de unge til et selvstændigt voksenliv, hvor de så vidt muligt skal kunne klare sig på egen hånd, inddrages alle beboere i de daglige praktiske gøremål, som er knyttet til et “hjem” fx. indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask mv.

I samarbejde med den enkelte unge bliver der opstillet og arbejdet med relevante, konkrete og målbare udviklingsmål, som vil sikre den unges personlige udvikling ud fra dennes egne ønsker og behov. Dertil vil den unge få udarbejdet et individuelt ugeskema, som vil støtte den unge til struktur og til at overskue dennes forskellige aktiviteter ugen igennem.

De unge bliver støttet i at bevare og styrke kontakten og relationer til familie og det evt. eksisterende netværk. Vi støtter også ifh.t at opbygge nye relationer, så den unge også får et netværk udenfor Løven.

Hver ung får tildelt en primær- og en sekundær pædagog. Vi sikrer alene-tid med sin primær pædagog bl.a. fastlagte samtaler for at oparbejde og styrke relation og tillid. I disse samtaler vil der også være fokus på udviklingsplanen, vi evaluerer og arbejder med den unges selvforståelse i forhold til de ressourcer og udfordringer, den unge har med sig i sin bagage.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked