Dokumentation

Screening, statusudtalelser, udviklingsplaner og resultatmåling

Dokumentation

Når den unge har boet på Opholdsstedet i 3 måneder, udarbejdes der en grundig og helhedsorienteret screening, hvor der er fokus på at afdække den unges ressourcer og udfordringer. Screeningen er struktureret ud fra ICS-metoden og der sikres derved en holistisk forståelse af den enkeltes unges behov og udvikling. 

Hver 6. måned udarbejdes der en grundig statusudtalelse i forbindelse med opfølgning på anbringelsen. Denne beskriver den unges trivsel og udvikling, samt ressourcer og udfordringer ud fra flere temaer, hele vejen rundt om den unge. 

Med udgangspunkt i handleplanen eller den socialfaglige bestilling, udarbejder den unges primær pædagog en individuel udviklingsplan, sammen med den unge, som klarlægger hvilke konkrete mål der aktuelt arbejdes med, samt hvordan og hvornår de opnås. Vi ligger vægt på den unges medindragelse i udviklingsprocessen, så vi dermed skaber forudsætninger for, at den unge kan få ejerskab over eget liv. 

I vores system registrerer vi dagligt, hvordan der er arbejdet med målene, og på den måde, kan vi over tid trække en resultatmåling ud, så den unge ved den opfølgende udviklingssamtale, visuelt kan se, hvordan det går i arbejdet med målene. 

Opholdsstedet har journaliseringspligt, hvorfor vi dagligt registrerer pædagogiske – og sundhedsfaglige dagbogsnotater i vores interne system. 

Vi behandler den unges oplysninger professionelt, med diskretion, og efter gældende lovgivning. 

“Løvens dokumentation er af høj kvalitet, der blandt andet indeholder kontinuerlige screeninger, udviklingsplaner med konkrete, målbare mål samt resultatmåling”.
Citat fra Tilsynsrapport august 2019.