29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Vores Pædagogisk og behandlingsmæssig ramme 

Pædagogisk og behandlings-mæssig arbejde

Når vi tager imod en ny barn/ung, er det først og fremmest vigtigt at finde ud af, hvordan det enkelte barn navigerer og reagerer i forskellige situationer, og støtte op om de mestringsstrategier, barnet trækker på. Derudover er det vigtigt at være nærværende, autentisk og åben over for barnet/den unge og inddrage den enkelte i vores observationer og udviklingsstrategier. For den uledsaget flygtning barn/ung, er vi deres ’nye voksne’ som har den daglige kontakt til barnet og derfor har mulighed for at skabe en stabil relation.

 

Relationen –og vores relationskompetence, er det bærende element i vores møde og arbejde med de unge. Vi bestræber os på, at indgå i ligeværdige relationer/samtaler med det enkelte barn-unge. For kun på den måde kan vi finde ud af, hvad barnet tænker og føler, hvordan dets virkelighed ser ud og hvilken hjælp, det har behov for.

Til at understøtte børns mestringsstrategier og trivsel er det vigtigt at skabe nogle gode pædagogiske rammer, som fremmer et befordrende læringsmiljø. Det gøres først og fremmest ved at tage udgangspunkt i det omkringliggende samfund, normer, kultur, regler/rammer. I denne første del af integrationsprocessen, har vi et skærpet fokus på børnenes psykosociale trivsel og dét at skabe en rolig, tryg, stabil og struktureret hverdag. Sådanne rammer er gode for alle børn-unge, men er særligt vigtige for ”vores” målgruppe af børn og unge –idet deres liv er præget af frygt og kaos.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked