29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Dagsrytme

Ved indskrivning af et barn/ung, er der typisk vendt op og ned på døgnrytmen, derfor er det altid vores første indsats i anbringelsen. En “normal” døgnrytme er en forudsætning for at få skabt en god hverdag med skolegang og fritidsaktiviteter.

Vi udarbejder individuelle ugeplaner for på den måde at sikre at forudsigelighed og struktur. Alle har forskellige behov og gøremål og derfor har alle forskellige ugeplaner. Vi oplever ret hurtigt at disse ugeplaner bliver et vigtigt element i de unges hverdag.

Alle beboere deltager ansvarligt i alle de daglige praktiske gøremål som er knyttet til et “hjem” fx. indkøb, madlavning, rengøring, vask mv. Aftensmåltidet er det tidspunkt hvor hver familiegruppe samles og spiser sammen.

Vi har fastlagte husmøder med de unge i hver familiegruppe. Her drøftes hvad der rør sig i gruppen og i huset, aktivitetsplan lægges indenfor fastsat budget, madplan udarbejdes, mv. Fælles beslutninger træffes og det synliggøres på hvilke områder beboerne har indflydelse. Målet er: at udtrykke sig og ytre sin mening i et fællesskab, at lytte og samarbejde, at tage ansvar for beslutninger som er truffet i fællesskab, osv.

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked