29 62 69 79 info@loeven-ung.dk

Personale

Løven har eksisteret siden 2011 og vi drager hver dag nytte af vores mangeårige erfaringer med målgruppen. Personalet har alle en pædagogisk uddannelse eller har mange års erfaring med socialisering af unge og uddannelse i forhold til målgruppen.

Vi er opmærksomme på at udvikle vores pædagogiske praksis i forhold til de aktuelle udfordringer, vi står overfor, samt i forhold til den ny fagspecifikke viden som fremkommer i forhold til målgruppen og de forskellige belastningsfaktorer. Dette sikre vi bl.a. gennem fastlagt psykologfaglig supervision og ved flere tema/efteruddannelsesdage om året med relevante undervisere og fagpersoner indenfor det fagspecifikke felt, fx fra Rehabiliterings Centeret Oasis, Dansk Røde Kors, mfl.

Ved Center for Miljøterapi har vi iværksat et opkvalificerende uddannelsesforløb for at kunne sætte vores eksisterende struktur ind i den miljøterapeutiske ramme. Dette ses ved at vi indretter de dagligdags aktiviteter efter principper, hvor vi bedst muligt støtter de unge i at blive bedre til at klare sig selv og til at være sammen med andre mennesker. I miljøterapien trænes man også i daglige gøremål, så overgangen til at kunne klare sig selv, bliver lettere. For yderligere info om Miljøterapi se centerets hjemmeside: www.centerformiljoeterapi.com

Løvens personalegruppe modtager månedlig supervision af cand. Psych. Ulrich Jørgensen (autoriseret, specialist og supervisor i psykoterapi). Ulrich har en baggrund indenfor børne- og familiebehandling, og han har i 20 år arbejdede med traumatiserede flygtninge, bl.a. 10 år som direktør for OASIS –Behandling og rådgivning for flygtninge. Ulrich har certificerede uddannelser i Gruppeanalytisk Psykoterapi og Somatic Experiencing® (SE). For yderligere info: psykologiskkonsultation.dk/hvem-er-vi/ulrik/

Kontakt os

Opholdsstedet Løven er godkendt til ti pladser til unge i alderen 10-26 år jf. Serviceloven § 66 og §107. Pladserne fordeles fleksibelt mellem servicelovens §66 og §107.

Lindevej 16, 4300 Holbæk

info@loeven-ung.dk

 

Daglig leder

29 62 69 79

Forstander

30 45 54 80

Husets telefon

20 73 65 00

Send os en besked