Løvens målgruppe: Uledsagede flygtninge -børn og unge.
Der er i øjeblikket 1 ledig plads på opholdsstedet.
Opholdsstedet Løven er godkendt til ialt 12 pladser til børn-unge i alderen 12 - 23 år. De 2 af pladserne er mhb på  §107 anbringelser i efterværn.
Vi er regodkendt af det nye Socialtilsyn i efteråret 2016.
Der er pædagoger i huset, i alle døgnets 24 timer og årets 365 dage.
Vi er bevidste om, at medarbejdergruppen på Løven skal afspejle det mangfoldige samfund vi er en del af. Vi har ansat uddannede pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer.
Målet for enhver anbringelse er integration og at blive klædt på til livet på egen hånd. De unge er ofte svært belastet psykosocialt (traumer og PTSD), hvorfor vi, i det behandlingsmæssige arbejde, har rettet vores fokus herpå.
Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i. 
Hvert enkelt barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få den omsorg, indflydelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse og udvikling.
På den måde behandler vi alle 'vores' børn-unge ens -ved at behandle dem forskelligt, ifh.t den enkeltes personlighed, historie og behov.

OPHOLDSSTED FOR ULEDSAGEDE FLYGTNINGEBØRN/UNGE MELLEM 12-18 (23) ÅR

Vi ved, at mange uledsagede flygtningebørn og unge har svært ved at finde sig til rette i tilværelsen, først og fremmest på grund af sproglige og kulturelle forskelle og ikke mindst grundet manglende sociale relationer. De har alle en drøm om et sted at bo, at gå i skole, at stifte familie og at blive en del af arbejdsmarkedet De alle er velvidende om at dette kræver indlæring både sprogligt, kulturelt og integrationsmæssigt.

De har naturligvis svært ved at begå sig alene i eget værelse eller lignende, såvel socialt som praktisk. De har svært ved at løse dagligdagens konflikter og svært ved at administrere en tilværelse med skole, økonomi og fritid. Rigtig mange involverede har svært ved at finde den rette løsning til dem.

Sådanne unge har vi på opholdsstedet "Løven" et skræddersyet tilbud til. Et tilbud hvor de kan finde et holdepunkt hos os i en afgrænset eller længerevarende periode. Hos os kan de bo med mere eller mindre støtte, alt efter behov, og aftale med den enkelte kommune. Vores mål er at disse uledsagede flygtningebørn og unge efter en periode på "Løven" har fået en masse succesoplevelser og kommer videre i egen bolig med gode danskkundskaber såvel sprogligt som kulturelt og værktøjer til at begå sig socialt.

Perioden på "Løven" vil uden tvivl give dem større mod og vilje på at opnå en værdig tilværelse i vores samfund med uddannelse, arbejde og foreningsliv.

I praksis vil dette på "Løven" foregå ved, at de unge bor i selvstændige værelser i vores villa i Holbæk centrum.

"Løven" vil med andre ord tilbyde kommunerne bo, integration, skole og erhvervstræningstilbud til unge 12-18 (23) årige. Hertil hjælp og støtte til bearbejdning/behandling af de forstyrrelser de oplever ifh.t deres traumer og PTSD.

Vi er godkendt af det nye Socialtilsyn.

 

 

 

Brugernavn
Password

Opholdsstedet Løven - Lindevej 16, 4300 Holbæk - Telefon.: +45 60 55 70 22 - E-mail: info@loeven-ung.dk

2013 © by ((( loeven-ung.dk )))

Medlemslogin